Produkt dnia
Stanisława Celińska - Świątecznie (Płyta CD)
Stanisława Celińska - Świątecznie (Płyta CD)
29,99 zł 9,90 zł
szt.
Majo – XXX (Płyta CD)
Majo – XXX (Płyta CD)
19,99 zł
szt.
Kult - Made In Poland 2 (Płyta CD)
Kult - Made In Poland 2 (Płyta CD)
36,99 zł 34,99 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE SERWISÓW (dalej „Serwisy”)prowadzonych przez spółkę pod firmą e-Muzyka Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-941), przy ul. Zwycięzców 18, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000283018, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 751.666,60 (w pełni opłacony), NIP: 525-22-83-968 (dalej „e-Muzyka”).                              .                                                                  
ZAGADNIENIA OGÓLNE

e-Muzyka przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisów. Polityka zawiera informacje dotyczące zbierania danych użytkowników Serwisów, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez e-Muzyka oraz zasady wykorzystywania przez e-Muzyka plików typu cookies.

Korzystając z Serwisów, w szczególności zakładając konto w Serwisach i wyrażając stosowne zgody, użytkownik Serwisów akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i cookies. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności i Cookies a udzielonymi przez użytkownika Serwisów w trakcie rejestracji w Serwisach zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Cookies, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez e-Muzyka będą udzielone przez użytkowników zgody.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW

e-Muzyka zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisów realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

Korzystanie z Serwisów oraz dostępnych w ich ramach usług wymaga przekazania Twoich danych osobowych. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu rejestracji w Serwisach. Wymagane przy rejestracji w Serwisach dane to między innymi: adres e-mail. Niektóre dane osobowe są wymagane przy dokonywaniu zakupu produktów w ramach Serwisów (np. adres dostawy, imię i nazwisko, numer telefonu). Niektóre Twoje dane mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty w Serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, cookies). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików cookie znajdziesz w części „PLIKI COOKIE”, poniżej.

Niektóre podane przez Ciebie dane osobowe mogą być wymagane w trakcie kontaktu z działem obsługi Serwisów np. podczas składanych reklamacji.

Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 3. w przypadku wyrażenia przez Ciebie stosownej zgody podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez e-Muzyka lub podmioty działające na jego zlecenie, dla celów marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania na podany przez Ciebie adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z póź. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przesyłanie newsletterów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Serwisach.

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z e-Muzyka (adres e-mail: kontakt@whitestore.pl, adres korespondencyjny: e-Muzyka S.A., 03-941 Warszawa, ul. Zwycięzców 18). Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić poprzez modyfikację ustawień Twojego konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

e-Muzyka dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. e-Muzyka prowadząc Serwisy stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez e-Muzyka danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych zostały szczegółowo opisane w polityce bezpieczeństwa danych osobowych e-Muzyka.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisach zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z e-Muzyka (adres e-mail: kontakt@whitestore.pl, adres korespondencyjny: e-Muzyka S.A., 03-941 Warszawa, ul. Zwycięzców 18).

PLIKI COOKIE

e-Muzyka stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies".

Pliki typu cookie są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer e-Muzyka z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. „urządzeń końcowych” (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla Twojej przeglądarki, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki "cookies" nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika.

Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez ustawienia przeglądarki użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera, którego wykorzystujesz do odwiedzania naszych Serwisów, możesz wykasować lub zablokować pliki cookie. Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.

e-Muzyka wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twoje urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Twojego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego Urządzenia.

CELE ZBIERANIA PLIKÓW COOKIE

Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisów.

Oprócz własnych plików cookies w Serwisach zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki cookie należące do e-Muzyka są wykorzystywane w następujących celach:

 • Reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisów reklam usług i produktów),
 • statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości),
 • przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących np. kolor layoutu;
 • identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów;
 • zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisów;
 • zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisów dla odbiorcy.

Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

 • zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów;
 • wyświetlanie reklam behawioralnych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników;
 • tworzenie profili behawioralnych użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców;
 • obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.

JAK WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE

To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian możesz dokonać samodzielnie w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie modyfikacji zasad wykorzystywania plików Cookie w Twoje przeglądarce znajdziesz w dziale pomocy Twojej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby blokowania korzystania z plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

W wyszukiwarce Internet Explorer należy wybrać w następującej kolejności: „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies” Więcej informacji- Internet Explorer

W wyszukiwarce Google Chrome należy wybrać „spanner icon”, „settings”, „under the bonnet”, „content settings”, a następnie “Block sites from setting any data” Więcej informacji- Chrome

W wyszukiwarce Firefox należy wybrać “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i wybrać opcję nie śledź lub podobną. Więcej informacji- Firefox

W wyszukiwarce Safari należy wybrać „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję. Więcej informacji- Safari

W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.

e-Muzyka korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwisy oraz do oceny możliwości technicznych Serwisów. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

e-Muzyka zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. O zmianach zasad polityki prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisów. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.

W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z e-Muzyka (adres e-mail: kontakt@whitestore.pl, adres korespondencyjny: e-Muzyka S.A., 03-941 Warszawa, ul. Zwycięzców 18.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl